Ποίοι είμαστε

Ο Σύνδεσμος Εθνοφυλάκων Ηρακλείου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 και απαρτίζεται από ενεργούς Εθνοφύλακες που ανήκουν στο Τάγμα Εθνοφυλακής Ηρακλείου. ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ: